Ostavi sve i čitaj-Ana Ristović

„Poezija nam na najsažetiji način saopštava istinu o svetu“, kaže Ana Ristović, pesnik, prevodilac i profesor književnosti.

Objavila je više knjiga poezije, za koje je dobila i značajna priznanja poput Disove nagrade za pesnički opus ili nemačkog priznanja „Hubert Burda Preis" za mladu evropsku poeziju.

U emisiji Ostavi sve i čitaj Ana Ristović govori o poziciji poezije u savremenoj književnosti, vlastitom odnosu prema temama iz realnog okruženja, današnjim čitaocima, ali i o potrebi da kao pesnik angažovano reaguje na devijacije modernog doba. I pored spoznaje o ogoljenosti i ispraznosti svakodnevice, Ana u svojim pesmama pokušava da je oneobiči i pronađe u njoj bar zrnce vedrine.

U nastavku emisije Ana Ristović govori o promenama u odnosu prema knjizi, literaturi koja je odredila njenu ličnost i o razlozima da se i danas kaže: Ostavi sve i čitaj.

Autorka i urednica: Gorica Zarić Jovanović, proizvedeno 2015. godine