Oko magazin-23.6.2021.Zapad Severne Makedonije

Romantičari žive na Ohridu, a nepokorni u Vevčanima.

Oba mesta nalaze se na zapadu Severne Makedonije, udaljeni su pola sata vožnje jedno od drugog, ali niti manje razdaljine u kilometrima niti veće razlike u mentalitetu, načinu života, ili kako oni kažu - u svemu.

Ohrid je jedna od najvećih opština u Severnoj Makedoniji, sa 55 000 stanovika, a Vevčani su najmanja opština u celoj zemlji sa samo jednim, mestom u kojem živi svega 2500 ljudi.

U Ohridu otkivamo kako izgleda svet ispod, na vodi i iznad vode, a u Vevčanima saznajemo ono što nam sada može koristiti, kako se voda čuva.

Za Ohrid su mnogi čuli, a Vevčane pamte, možda, samo oni stariji i to po jednim od prvih građanskih protesta u Jugoslaviji.

Urednik: Gorislav Papić
Autor: Dalibor Žarić