Fabrika šećera-2.emisija

Osvedočeni i nagrađivani stvaralac, autor "Rokenrolera", TV filmova "Ruski umetnički eksperiment" i "Šumanović - komedija umetnika", Boris Miljković, kreirao je dokumentarnu TV seriju - svojevrsni televizijski eksperiment, "Fabrika šećera".

To je privatna istorija jedne zemlje koje više nema i priča o jednom neobičnom mestu i ljudima koji su ga obeležili.

Od pripovedačevog oca Petra, koji je na mnogo načina povezan sa sudbinom Egipta i Jugoslavije, kao i sa kućom u kojoj se danas nalazi ambasada Republike Srbije u Kairu, preko samog pripovedača, Borisa Miljkovića, koji se zatekao u toj istoj kući 1991. godine, na početku raspada Jugoslavije, sve do kairskih prijatelja i njihovih iskustava, u kojima su i Egipat i Jugoslavija važne stanice na životnom putu.

Naizgled nepovezani događaji, posle izvesnog vremena počinju da dobijaju svoj pravi redosled, bez obzira na vreme u kojem su se pojavljivali u kaleidoskopu doživljaja. Tako, određene stvari za koje mislimo da su izmišljotina i apsolutni plod naknadnog sećanja, vremenom dobijaju potvrdu svoje istinitosti, baš u nekim stvarima koje će se tek desiti.