Pravo na sutra-Kršljanci van vidokruga

Meštani zaseoka Kršljanci u selu Odanovce, u Kosovskom Pomoravlju, našli su se iza leđa i van vidokruga nadležnih u lokalnim samoupravama u Ranilugu i Kosovskoj Kamenici. Takoreći - zaboravljeni.

U mahali Kršljanci u selu Odanovce, popisivačima ne bi bilo teško da evidentiraju preostala domaćinstva i meštane. Posebno je lako izbrojati učenike ovdašnje osnovne škole - svega ih je dvojica. Jedan u trećem i jedan u četvrtom razredu. Sa njima učitelj i pomoćni radnik. Jedan koš i lopta. Poljski toalet.

Prazne kuće, napuštena domaćinstva - neretka su slika u mahali. Blato i bare na seoskom putu, ulice bez rasvete, naselje bez prodavnice, apoteke, ambulante, organizovanog prevoza, doma kulture ili bar kafea - to je svakodnevica 12 srpskih porodica u Kršljancima. Njih je još svega pedesetak ovde.

Teško je razumeti zašto je u novijoj teritorijalnoj organizaciji Kršljanaca i selo Odanovce pripalo udaljenijoj Kamenici, umesto daleko bližem Ranilugu. Tek, zaista sve izgleda kao da su zaboravljeni.

Ekipa emisije Pravo na sutra prva je televizijska ekipa koja je posetila ovo mesto i zabeležila kako žive i sa kojim dilemama se suočavaju malobrojni preostali meštani mahale Kršljanci. Razgovarali smo sa njima, ali i sa nadležnima o tome šta je realno da se učini, kako bi se kvalitet života popravio.

Autorka i urednica Tatjana Manojlović