Čitaj mi!

Velikani - Radomir Putnik

U istoriji nema primera da uputstva za obuku trupa napiše potporučnik, kao što je to učinio Radomir Putnik 1868.godine.

Kada je postavljen za načelnika Glavnog generalštaba, srpska vojska nalazila se na ivici rasula. Samo za par godina Putnik je uspeo da konsoliduje njene redove, da odstrani iz vojske razoran uticaj unutrašnjih međupartijskih trvenja i da je naoruža savremenim oružjem. Posle pobede srpske vojske u Kumanovskoj bici u Prvom balkanskom ratu postaje prvi srpski vojvoda.
Kada su određivane dnevnice oficirima narediće: "Dnevnice potporučnika i vojvode ima da budu jednake - tri dinara dnevno". Zbog pobeda srpske vojske u bitkama na Ceru i na Kolubari, razrešen je aktivne službe i Oskar fon Poćorek, komandant austrougarske Balkanske vojske. Paul fon Hindenburg, nemački feldmaršal, poredeći ratničko umeće Poćoreka i Putnika, veliča srpskoga vojskovođu: "Gde magarac može da se poredi sa lavom!"