Original ili falsifikat: Eduar Vijar

Svaka slika ima najmanje dve priče: jednu posvećenu sadržaju koji predstavlja i drugu vezanu za život samog dela. U ovoj seriji pažnja je usmerena na oba aspekta, gde se u jednom gotovo krimi scenariju potvrđuje ili opovrgava autentičnost umetničke tvorevine.