Nauka 2017: Filozofija naučnog eksperimenta

Lečenje matičnim ćelijama, "popravljanje" gena, kreiranje superinteligentnih mašina, novih materijala - sve to budi maštu ali i upozorenje zbog mogućih sigurnosnih, zakonskih, etičkih pitanja, kao i mogućih promena u definisanju pojmova poput ljudskog dostojanstva i jednakosti.

Cilj nauke, kako smatraju filozofi nauke, bio bi stvaranje pouzdanog znanja o svetu oko nas. Osnovno sredstvo za dostizanje tog cilja je naučni eksperiment. Sa tehnologijama i novim mogućnostima, pred naučnicima, filozofima i zakonodavcima su nove dileme - pitanja informisanog pristanka učesnika u eksperimentu, upotrebe placeba u istraživanjima lekova, prećutkivanja ili prevare u psihološkim i socioekonomskim studijama...